DİĞER ISI GERİ KAZANIMI UYGULAMALARI

KOJENERASYON tesislerindeki HT ve LT devresindeki ısınan soğutma suyu sıcaklının Plakalı Isı Eşanjörleri ile düşürülerek ısı geri kazanılması uygulamaları:

Klasik uygulamalarda HT ve LT devresindeki suyun soğutulması borulu radyatör sisteminde fan kullanmak sureti ile hava aracılığıyla yapılmaktadır. Isıtılan hava atmosfere gönderilmekte soğutmadan elde edilen ısıdan yararlanılamamaktadır. Plakalı eşanjör kullanmak sureti ile temiz soğuk suyun ısıtılarak kullanılması mümkündür.

Buhar kazanları ve fırınlardan atılan sıcak Baca gazı
yoluna kanatlı borudan oluşmuş serpantin yerleştirmek suretiyle elde edilen ısının, plakalı eşanjörlerle kullanıma uygun hale dönüştürülmesine ısı geri kazanımı uygulamalarından birisidir.