DİĞER EŞANJÖR TİPLERİ

Borulu eşanjörler

 Çok yüksek sıcaklık ve basınç koşullarına bağlı olarak plakalı ısı eşanjörlerinin uygun olmadığı ısı transfer işlemlerinde kullanılmaktadır. Bu amaçla temsilciliğini yaptığımız yerli ve yabancı firmalar da mevcuttur.

Spiral eşanjörler

 Çok iri partikül içeren ve/veya aşırı viskoz akışkanların söz konusu olduğu ısı transfer uygulamalarında kullanılır.

Sıyırıcılı eşanjörler ( scrapped surface heat exchanger)

 Özellikle ısıya duyarlı viskoz gıda ve kimyasal akışkanların ısıtılıp soğutulmasında kullanılır. Bal, dondurma, helva, reçel, emülsiyon, çikolata vb. uygulamalarda verimli ısı transferi sağlar.