TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ISI GERI KAZANIMI UYGULAMALARI

Kirlendiği için direkt kullanılamayan ancak ısıl yönden ciddi bir değer ifade eden atık sulardan ısı geri kazanımı uygulaması, kendini hızla amorti eden yatırımlardan biridir.

Özellikle tekstil sektöründeki zorlu rekabet ortamında başarılı olabilmenin yolu maliyetleri düşürmekten geçmektedir. Tekstil fabrikalarında prosesten çıkan sıcak atık su ciddi bir tasarruf kaynağıdır. Makinalardan tahliye edilen soğuk kirli suyun ayrı bir kanalla direkt deşarja gönderilmesi ; sıcak kirli suyun ise ısı geri kazanımı sisteminde değerlendirilmesi ,yatırım maliyetleri düşük ,son derece karlı bir yatırımdır. Böylece örneğin 15 °C deki 25 -50 m3/h soğuk temiz su , 45-55 °C ye kadar ısıtılabilir. Ortalama yıllık (fabrikanın kapasitesi ve alt yapısına bağlı olarak) tasarruf miktarı 300,000-600,000 DM olabilmektedir. Yatırımın geri kazanılma süresi 3-5 aydır.

Atık su,bir dizi basit filtreleme işleminden sonra, bir pompa yardımı ile geniş plaka aralıklı ,serbest akışlı plakalı ısı değiştiricinin ( plakalı eşanjör ) ısıtan akışkan devresine sevk edilir. Isıtıcının ısıtılan akışkan devresine gönderilen soğuk temiz su ,atık suyun enerjisi alarak ,atık suyun başlangıçtaki sıcaklığına yakın (6-7 °C) bir değere kadar ısıtılmış olur. Çevre sıcaklığına yakın bir değere kadar soğutulan atık su arıtma tesisine gönderilir. Böylece deşarja akıtılan ısı enerjisi (dolayısıyla para) etkin ve ucuz bir şekilde geri kazanılmış olur.

ISI GERİ KAZANIM PROJESİNİN (Örnek) FİZİBİLİTESİ
-Fuel oil kullanımına göre
Örnek 1
Örnek 2
Örnek 3
Atık su debisi
m³/saat
50
30
20
Atık su ısıtıcı giriş sıcaklığı
°C
55
60
60
Atık su ısıtıcı çıkış sıcaklığı
°C
25
25
25
Temiz su ısıtıcı giriş sıcaklığı
°C
18
18
18
Temiz su ısıtıcı çıkış sıcaklığı
°C
48
53
53
Temiz su debisi
m³/saat
50
30
20
Geri kazanılan ısı
Kcal/saat
1,500,000
1,050,000
700,000
 
Fuel oil No 6 alt ısı değeri
Kcal/kg
9,600
9,600
9,600
Feel oil No 6 fiyatı
TL/kg
121,287
121,287
121,287
Kazanılan enerjinin Fuel oil karşılığı
(verim %82 alındı)
Kg/saat
191
133
89
Bir günlük kazanılan Fuel oil
Kg
4,573
3,201
2,134
Bir günlük kazancın parasal karşılığı TL
Milyon TL/Gün
555
388
259
Bir günlük kazancın parasal karşılığı DM
DM/Gün
1,733
1,213
809
Bir yıllık kazanç(yılda 300 gün kabul edildi)
DM/Yıl
520,000
364,000
242,666
 
Yıllık elektrik enerjisi sarfiyatı
kWh
216,000
158,400
108,000
Elektrik birim fiyatı (sanayi)
TL/kWh
51,071
51,072
51,072
Yıllık elektrik enerjisi sarfı karşılığı TL
Milyon TL/Yıl
11,031
8,090
5,516
Yıllık elektrik enerjisi sarfı karşılığı DM
DM/Yıl
34,473
25,281
17,237
Bakım onarım ve diğer giderler
DM/Yıl
8,000
7,000
6,000
 
Geri kazanımdan elde edilen net kazanç
DM/Yıl
477,527
331,719
219,430
2 adet pompa çalışacaktır
Kw
15
11
7.5

1 DM = 320,000 TL alınmıştır.


Temiz suyla kirli suyun karışma riski, eşanjörün yapısı gereği mevcut değildir.


Sistemi son derece basit şekilde otomotize etmek mümkündür. Fazladan personel bulundurmak gerekmemektedir. Sistem otomatik olarak devreye girmekte. gerekli işlemler otomatik olarak gerçekleşmektedir. Maksimum ısı kazanımı minimum işletme masrafı ile temin edilebilmektedir.

Sistemde, geniş plaka aralıklı - serbest akışlı arasta firmasının Gea Ecoflex ısıtıcıları kullanılmaktadır Plakalı eşenjörün sıvı ile temas eden tüm metalik yüzeyleri AISI 316 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Uzun bir süre ihtiyaç duyulmayacak olmakla beraber ,her türlü yedek malzemenin temini stoklarımızdan derhal yapılabilmektedir.

Isıtıcının içerisine atık suyla ,özellikle topaklanma eğilimi yüksek malzemelerin girişi kademeli basit filtre sistemleri ile engellemelidir. Buna rağmen sistem otomatik olarak yürütülen bir programla ters yıkama işlemine tabi tutulmakta ve tıkanmalar dolayası ile olabilecek kapasite düşümleri engellenmektedir. Seçilen eşanjörler hem ekonomik, hemde Tekstil ısı geri kazammına mükemmel uyum sağlamaktadır. Onlarca arasta Gea Ecoflex eşanjörleri sektörde başarıyla kullanılmaktadır.

Atık su deposu veya havuzundaki suyun seviyesi belirli bir seviyenin altına indiğinde elektrik tasarrıufu amacıyla atık su pompası otomatik olarak durmakta,belirlenen seviyeye geldiğinde ise tekrar otomatik olarak çalışmaktadır. Temiz su devresi ise ısıtıcıdan geçtikten sonra direkt sıcak su deposuna yönlendirilmekte,seviyenin belirlenen düzeyde kontrolü mümkün olabilmektedir. Sıcak su deposundan alınan sıcak su hidrofor gurubu ile dağılıma gönderilmektedir.

Arasta firması; yukarıda ana hatları ile tanıtılan ısı geri kazanım uygulamalarını fabrikanızın özelliklerine uygun olarak projelendirmekte ve 5-6 hafta içerisinde anahtar teslimi taahhütleri gerçekleştirmektedir.

Saygılarımızla.....