YAYGIN ENDÜSTRİ UYGULAMALARI ÖRNEKLERİ

HAFİF ENDÜSTRİ UYGULAMALARI

-Yüzey işlemleri uygulamaları
-Makine soğutma uygulamaları
   Soğutma yağı soğutulması
   Soğutma suyu soğutulması
-Hidrolik yağ uygulamaları
   Hidrolik yağ soğutulması
-Fırın soğutma uygulamaları
   Yüksek fırınların elektrik panellerinin soğutma suyunun soğutulması
-Isı geri kazanım uygulamaları
   Enerjinin kullanıldığı, dolayısı ile ısının açığa çıktığı tüm proseslerde
-Boya uygulamaları
   Yüzey işlemleri uygulamalarında boya hattında
   Direkt boya üretiminde
-Emülsiyon soğutma uygulamaları
-Eloktrokimya uygulamaları
   Anotlama ve metal kaplama işlemlerinde
   Direkt NaCl üretiminde
   Metal veya element eldesinde
   Eraksol banyolarında
-Kompresör yağı soğutması uygulamaları
-Cam sektörü uygulamaları
   Cam sıvısının soğutulmasında
   Tesiste kullanılan yakıtın soğutulmasında
   Ortam havasının soğutulmasında (Freon gazı suyu, su havayı    soğutuyor ve fanla üfleniyor)
-Seramik ve porselen sektörü uygulamaları
   Yağ ve su soğutmada
-Atık su arıtma sektörü uygulamalarında
   Çamur banyolarında
   Anorabik uygulamalarda
   Biyolojik arıtmada
-Yıkama sektörü uygulamaları
   Araba yıkamada
   Çamaşırhanelerde
-Otomotiv sektörü uygulamaları
   Öncelikle yüzey ve boyama işlemlerinde
   Is geri kazanımında
-Tel çekme sektörü uygulamaları
   Bakır tel üretiminde; yağ, su, emilsiyon ve asit soğutmada
-Döküm sektörü uygulamaları
   Kalıp soğutmada
   Yağ ve su soğutmada
   Isı geri kazanımı (kızgın su-su ve buhar-su)
-Elektrik ve elektronik sektörü uygulamaları
   Merkezi bilgisayar ve dijital ortamların havasının soğutulmasında
   Elektrik panellerinin soğutulmasında
-Metal işleme sektörü uygulamaları
   Kalıp soğutmada
   Elektroliz uygulamalarında
   Yüzey işlemlerinde
-Plastik sektörü uygulamalarında
   Emilsiyon makinalarının soğutulması (soğutma kulesiyle makinalar    arasındaki su-yağ, su-su eşanjörleri )
-Lastik sektörü uygulamaları
   Makine yağı soğutmada
   Isı geri kazanımında
-Deri sektörü uygulamaları
   Döner boyama fırınlarındaki boyanın ısıtılması
   Isı geri kazanımında (atık sulardan )
-Çimento sektörü uygulamaları
   Merdanelerin ve döner fırınlarının yatak yağlarının soğutulmasında
   Hava soğutma uygulamalarında
-Mezbahalar
   Kesimi kolaylaştıran sıcak su eldesinde
   Kullanım suyu elde edilmesdesinde
-Paketleme, ambalaj üretici uygulamaları
   Makine yağı soğutmada
-El aletleri sektörü
   Makine yağı soğutmada
-Matbaacılar, gazete üretim yerleri
   Mürekkep soğutulması
   Matbaa makinelerinin soğutulmasında
-Bilim sektörü uygulamaları
   Deneme amaçlı olarak; Üniversiteler, Ar-Ge labratuvarları ve bilimsel    durumlarda

PROSES VE AĞIR ENDÜSTRİ UYGULAMALARI

-Petrokimya endüstrisi uygulamaları
-Kimya endüstrisi uygulamaları
   Hertürlü kimyasal sıvı, palp ve çözeltinin istenilen sıcaklıkta eldesinde
   Klor gazı ve kostik soda üretim uygulamaları
-Kağıt endüstrisi uygulamaları
-Elyaf endüstrisi uygulamaları
-İlaç endüstrisi uygulamaları
-Sabun endüstrisi uygulamaları
-Demir çelik endüstrisi uygulamaları
   Kalıp soğutma
   Yağlama yağı ve yıkama yağı soğutma
   Proses ve spray suyunun soğutulmasında
   Yüksek fırınların elektrik panellerinin soğutulması
   İndiksiyon ocaklarında metal eritmeyi yapan güç birimlerindeki
   elektrik sistemlerinin soğutulması
-Reçine ve yapıştırıcı endüstrisi uygulamaları
-Rafineriler uygulamaları
-Alüminyum endüstrisi uygulamaları
-Gübre endüstrisi uygulamaları
-Kozmetik endüstrisi uygulamaları

ENERJİ ÜRETİM SEKTÖRÜ UYGULAMALARI

-Buhar türbünü ile enerji üretim uygulamaları
   Yakıt depolarının soğutulması
   Isı geri kazanımında
   Türbün içindeki hava soğutucularının, deniz veya nehir suyuyla direkt
   olarak soğutulması
-Gaz türbünü ile enerji üretimi uygulamaları
   Gaz motorları etrafında kojenarasyon sistemleri vardır. Gaz motorlarından    elde ettikleri gövde suyu ve intercoolerdan gelen soğutma sularının    soğutulması
   Isı geri geri kazanımı ve kullanım suyu eldesinde
-Dizel makine ile enerji üretimi uygulamaları
   Soğutucu yağların soğutulmasında
   Soğutma suyunun soğutulmasında
   Isı geri kazanımında
   Yakıt depolarının soğutulmasında
-Nükleer santraller
   Reaktör ceket sularının ısıtılması veya soğutulmasında
   Isı geri kazanımı ve kullanım suyu eldesinde
   Arıtma sisteminde kullanılan soğutma eşanjörleri
-Atom, reaktör ve enerji kurumları
-Hidro Elektrik santralleri

DENİZ SEKTÖRÜ UYGULAMALARI

-Gemilerde eşanjör kullanımı
   Oldukça yaygın kullanım alanı vardır
   Gemilerde makine dairesinde motor ve jenaratör sistemlerinin soğutma    yağını deniz suyuyla soğutmada
   Prosesteki içilebilir suyun deniz suyuyla soğutulmasında
   Merkezi soğutmada
   Yağlama yağı soğutmada
   İnjeksiyon yağı soğutmada
   Separasyon öncesi ağır yağların, yağlama yağlarının ön ısıtmasında
-Balık çiftlikleri uygulamaları
   Deniz ürünleri üretme çiftliklerinde, uygun deniz suyu sıcaklığının    eldesinde, ısıtma veya soğutma amaçlı olarak
   Tatlı su balığı üretme çiftliklerinde, uygun su sıcaklığının eldesinde

TEKSTİL SEKTÖRÜ UYGULAMALARI

-Isı geri kazanım uygulamaları
   Prosesteki atık buhar ya da fiberli atık sıcak sulardan faydalanılır.    Partiküllü    akışkanlar için geniş plaka aralıklarına sahip N40 free flow    modeli kullanılır
-Atık su arıtma uygulamaları
   İplik veya kumaş boyama öncesi boyanın ısıtılmasında